Over NBS

Het team achter de Nederlandse Besteksystematiek houdt zich sinds jaar en dag bezig met contracteren in de bouw. Met NBS kan eenieder op een traditionele manier voorschrijven en is men zeker van een waterdicht contract.

De NBS-database is in essentie bedoeld om de voorschrijvende markt te dienen. Daarnaast bieden wij een platform voor het onderbrengen van fabrikanteninformatie (denk aan productspecificaties, catalogi, productdatabladen en 3D-tekeningen).

Geïnteresseerd in NBS? Na registratie kunt u de database direct kosteloos downloaden.