De werktuigbouwkundige hoofdstukken binnen de NBS besteksystematiek (voor het gemak de hoofdstukken 50 tot en met 68) zijn in veel gevallen voorzien van een paragraaf 30 leidingwerk. Het kwam in het verleden nog al eens voor dat er verkeerde buizen werden voorgeschreven voor een specifiek leidingwerk, het kan hier gaan om een waterleiding, verwarmingsleiding, persluchtleiding enz. enz. Met ondersteuning en advies van een gepensioneerd RVB medewerker (specialist op het gebied van werktuigbouwkunde) heeft NBS het leidingwerk in de werktuigbouwkundige hoofdstukken onderzocht. Er is ten eerste gekeken naar de voorschriften vanuit het bevoegd gezag (de wetgever) en ten tweede hoe leidingwerk in de praktijk wordt toepast en beschreven. In dit artikel wordt specifiek de aandacht gevestigd op perslucht.


Het bevoegd gezag

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 is de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Directive 2014/68/EU (Pressure equipment (PED)) hiermee zijn de voorschriften uit deze richtlijn wet in Nederland. Net als de beter bekende verordening bouwproducten brengt dit met zich mee dat de producten vallende onder deze richtlijn (https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en) alleen nog naar toegepast mogen worden indien is voldaan aan de normvoorschriften onder deze richtlijn en voorzien zijn van CE-markering. Producten die niet getest zijn overeenkomstig deze normen en niet voorzien zijn van een CE-markering mogen niet worden toegepast in Nederland.

Een heel wetstechnisch verhaal en u denkt vast als bestekschrijver en wat betekent dit nu voor mij?

De NBS oplossing

NBS heeft voor u al het voorwerk al gedaan, onder het hoofdstuk 56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES zult u onder de paragraaf 30 leidingwerk alleen buizen aangeboden krijgen die in Nederland mogen worden toegepast in deze installaties. Bijvoorbeeld een STALEN BUIS, de PED heeft hier vele voorschriften voor EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10216-3, EN 10216-4 voor naadloze buizen en de EN 10217-1, EN 10217-2, EN 10217-3 voor gelaste buizen. NBS heeft dit opgelost door binnen zijn specificatie voor STALEN PERSLUCHTBUIS vallende onder de paragraaf 30 van hoofdstuk 56 alleen de toe te passen kwaliteiten op te sommen.

4 \Staalkwaliteit (EN 10217-1): P235TR2.

\Staalkwaliteit (EN 10217-3): P355N.

\Staalkwaliteit (EN 10217-2): P195GH.

\Staalkwaliteit (EN 10216-1): P235TR2.

\Staalkwaliteit (EN 10216-3): P355N.

\Staalkwaliteit (EN 10216-2): P235GH.

\Staalkwaliteit (EN 10216-2): P265GH.

\Staalkwaliteit (EN 10216-4): P265NL.

\Staalkwaliteit.....

(keuzetekst 4 uit de specificatie STALEN PERSLUCHTBUIS)

Het voorschrijven van de juiste buis bij een installatie wordt zo vergemakkelijkt voor u als bestekschrijver.

Laat u verrassen door de veelzijdigheid van de NBS systematiek ga er vandaag mee aan de slag.