NBS heeft vrijdag 29 juni 2018 een status update gepubliceerd van de meest recente ontwikkelingen. In deze status update is ook aangegeven dat er een verschil is tussen een update en een toevoeging aan een verouderde catalogus middels het OSF (open specificaties formaat). Wij hebben vanuit de markt vele verzoeken gehad om dit toch nog eens beter uit te leggen.


Wat is de NBS Catalogus?

Als hulpmiddel voor het vervaardigen van bestekken levert NBS een bestand met een grote hoeveelheid vooraf gedefinieerde specificaties. Daarnaast bevat het bestand vooraf gedefinieerde combinaties van specificaties in de vorm van kortteksten en artikelen, die op hun beurt weer zijn gegroepeerd in hoofdstukken en paragrafen. Dit bestand wordt door NBS actueel gehouden en wordt kosteloos aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Het bestand kan worden benaderd met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde systeemhuis software.


Wat is het Open Specificaties Formaat?

Met het Open Specificaties Formaat kunnen zowel specificaties (bijvoorbeeld fabrikant productspecificaties) als projectbestekken worden uitgewisseld onafhankelijk van de gebruikte classificatie. Hiermee wordt het voor iedereen mogelijk om content voor bestekken te ontwikkelen. Leveranciers van productinformatie kunnen productspecificaties gaan leveren die volledig vrij te verspreiden zijn en die te gebruiken zijn in alle bestekverwerkende software. Kennispartijen kunnen specificaties leveren aansluitend op bouwbesluit, administratieve stelsels of beoordelingsrichtlijnen. Het Open Specificaties Formaat is voorbereid op gebruik gekoppeld aan BIM. (https://openspecificaties.com/)

Hoe werkt de update van het bestek middels de NBS catalogus?

Alle onderdelen in de NBS catalogus zijn voorzien van een versienummer of het nu gaat om specificaties, kortteksten en artikelen of hoofdstukken en paragrafen. Op onderstaande afbeelding ziet u een weergave van de specificatiegroep houtachtige plaatmaterialen met daaronder opgenomen 9 specificaties allen voorzien van het versienummer 101.


(afbeelding: overzicht groep houtachtige plaatmaterialen)


Mocht er nu onverhoopt een wijziging komen op de inhoud van één van deze specificaties dan betekent dit dat binnen de NBS database de versie van deze specificatie wordt verhoogd naar de versie 102 en de versie 101 van deze specificatie wordt gemarkeerd met een – (min)teken dit betekent dat de versie 101 is komen te vervallen en is vervangen door de versie 102.


(afbeelding: voorbeeld update specificatie multiplex)


Bij publicatie van een nieuwe NBS catalogus (september 2018) is deze wijziging dan verwerkt, uw bestekverwerkende software herkend nu automatisch dat deze specificatie is gewijzigd en zal hiervan melding maken indien u deze specificatie heeft opgenomen in uw moeder- of projectbestek. U kunt er dan voor kiezen deze specificatie te vervangen door de meeste recente versie van deze specificatie inclusief de door u toegevoegde inhoud. Dit gaat volledig geautomatiseerd.


Hoe werkt de update van het bestek middels een OSF catalogus?

De woordkeuze “update” is in dit kader fout gekozen zoals uit de definitie van het OSF al blijkt is dit formaat niet bedoeld voor het updaten van een bestek maar voor het uitwisselen van gegevens. Als extra mogelijkheid biedt het OSF de mogelijkheid een catalogus samen te stellen op basis van het OSF formaat zoals bijvoorbeeld de Stichting KOMO verzorgt voor haar BRL specificaties (http://komo.openspecificaties.nl/Viewer/main.aspx) deze catalogus is een XML tekstbestand (kunt u ook eens openen in kladblok) wat u kunt koppelen binnen uw bestekverwerkende software. Deze catalogi zijn echter geen update op de bestaande catalogus zoals bijvoorbeeld uitgegeven door NBS maar slechts een toevoeging. Het is zonder bijvoorbeeld de NBS catalogus is niet eens mogelijk om te werken met OSF catalogi omdat deze geen kortteksten, artikelen, hoofdstukken of paragrafen bevatten maar slechts specificaties.

Wat betekent dit voor u als bestekschrijver?

De bestaande en eventueel verouderde specificaties opgenomen in bijvoorbeeld de NBS catalogus blijven gewoon gehandhaafd en uw besteksoftware zal deze toegevoegde OSF specificaties middels een OSF catalogus dan ook niet herkennen als update op bijvoorbeeld een NBS catalogus specificatie. Bijkomend nadeel is dat niet alle systeemhuis software die de NBS catalogus ondersteunen het OSF formaat ondersteunen in hun software.

Dit alles brengt voor u als bestekschrijver met zich mee dat u zelf handmatig moeten gaan uitzoeken waar de wijzigingen zitten in uw moeder- of projectbestek. Dat u deze teksten handmatig stuk voor stuk moet vervangen door eerst de bestaande catalogus specificatie te verwijderen uit uw bestek en daarna de OSF specificaties moet toevoegen om daar dan vervolgens weer een complete invulling aan te geven. Met een update van 1000 verouderde specificaties kunt u zelf uitrekenen wat voor een inspanning dit voor u betekent en hoeveel bedrijfsresources u hier voor beschikbaar moet stellen. Daarnaast is een OSF specificatie niet voorzien van een versienummer het is ons dan ook niet geheel duidelijk hoe een “update” werkt als er een nieuwe OSF catalogus wordt gepubliceerd.

Hoe zie de OSF toevoeging eruit in uw software?

Zoals u op onderstaande afbeelding kunt zien wordt een OSF specificatie toegevoegd en niet verwerkt in de NBS catalogus.

(voorbeeld: OSF specificatie in KUBUS Spexx)


Stap vandaag nog over op de NBS systematiek en kies voor automatische updates van uw bestek.