Naast de nieuwbouw is NBS zich ook aan het focussen op het zogenaamde bestaand werk terug te vinden onder paragraaf 20 van de NBS hoofdstukken. Het onderhouden van de bestaande voorraad bouwwerken is een steeds terugkerend verschijnsel waar grote investeringen mee gemoed gaan. Hoofdstuk 46 SCHILDERWERK is daar een goed voorbeeld van maar ook het herstellen van betonconstructies verdient de aandacht.

De producten om betonconstructies te herstellen zijn reeds sinds 2004 ondergebracht in de bouwproducten verordening middels de normserie EN 1504. Naast deze productnormen zijn er ook twee normen opgesteld hoe deze producten te verwerken volgens 11 hoofdprincipes namelijk de EN 1504 deel 9 en 10.


De volgende 11 hoofdprincipes worden hierin verder uitgewerkt:

 • Principe 1: Bescherming tegen indringing (PI)

 • Principe 2: Vochtbeheersing (MC)

 • Principe 3: Betonrenovatie (CR)

 • Principe 4: Constructieve versterking (SS)

 • Principe 5: Fysische bestendigheid (PR)

 • Principe 6: Chemische bestendigheid (RC)

 • Principe 7: Behoud of herstel van passiviteit (RP)

 • Principe 8: Vergroten van het weerstandsvermogen (IR)

 • Principe 9: Kathodische controle (CC)

 • Principe 10: Kathodische bescherming (CP)

 • Principe 11: Beheersing van anodische gebieden (CA)


De NBS oplossing

NBS heeft voor u al het voorwerk al gedaan, als voorbeeld lichten we de korttekst 21.25.32 BETONREPARATIE, COATEN, COATING VOOR BETON toe.

De korttekst bestaat uit twee rubrieken namelijk de resultaatspecificatie onder rubriek 0 en de bouwstofspecificatie onder rubriek 1.


Rubriek 0:

In de specificatie onder rubriek 0 kunt u aangeven welk principe en methode u voorschrijft voor het verwerken van de coating.

De specificatie is als volgt opgebouwd:

VERWERKING COATING (EN 1504-9 + EN 1504-10)

1 #

\Principe en methode:

2 #

\- 1.3 Bescherming tegen indringing.

\- 2.3 Vochtbeheersing.

\- 5.1 Verhogen fysische bestendigheid.

\- 8.3 Vergroten van het weerstandsvermogen.

\- 9.1 Beperking van het zuurstofgehalte (bij de kathode) door coating van het oppervlak.


\- 11.1 Beheersing van anodische gebieden, actieve coating.


\- 11.2 Beheersing van anodische gebieden, afsluitende coating.

Stel dat u als bestekschrijver de keuze maakt voor principe 1.3 om uw betonconstructie te beschermen tegen het indringen van vocht, in deel 10 van de EN 1504 wordt precies voorgeschreven hoe het betonoppervlak moet worden geprepareerd, hoe de coating moet worden aangebracht en welke kwaliteitscontrole er moet worden uitgevoerd.

U als bestekschrijver legt zo exact vast welke kwaliteit u eist aan het op te leveren werk en de aannemer van het werk heeft een handleiding om de voorgeschreven bouwstof juist te verwerken en te voldoen aan het door u gestelde resultaatseis.

Rubriek 1.

Binnen rubriek 1 van de korttekst 21.25.32 worden 2 bouwstoffen aangeboden namelijk:

COATING VOOR BETON (EN 1504-2) en COATING VOOR BETON (EN 1504-7) aangezien de keuze is gevallen op principe 1.3 Bescherming tegen indringing kiest u nu voor de bouwstof onder de EN 1504-2 u zal zich afvragen maar hoe weet ik dit dan? NBS heeft binnen coatingspecificatie onder de EN 1504-7 een opmerking geplaatst “OPMERKING: alleen toepassen bij beheersing van anodische gebieden (wapeningscorrosie) principe 11.” Deze coating is dus niet geschikt voor het beschermen tegen indringing.

Zo maakt NBS het u dus makkelijk om op de juiste manier de reparatie van betonconstructies voor te schrijven met een volledig verwerkingsvoorschrift en kwaliteitscontrole systeem. Wilt u meer informatie over beton reparaties o.b.v. de EN 1504 Sika Nederland heeft een handige brochure opgesteld over dit onderwerp (download brochure Sika Nederland)

Laat u verrassen door de veelzijdigheid van de NBS systematiek ga er vandaag mee aan de slag.