De nieuwe besteksystematiek van NBS is volledig geënt op de laatste wet en regelgeving. Er is met name gekeken naar de normen ondergebracht in het zogenaamde New Legislative Framework van de Europese commissie (https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_nl). Fabrikanten van producten hebben de wettelijke verplichting om middels deze normen aan te tonen dat hun producten overeenstemmen met de daar genoemde Europese regulations en/of directives en daarmee verhandeld en toegepast mogen worden in bijvoorbeeld een bouwwerk zei het wel in overeenstemming met de bouwregelgeving.

NBS heeft daar waar mogelijk deze normen verwerkt binnen haar systematiek en volgt tevens de Europese aanduiding. In de titel van de specificaties van de NBS systematiek wordt gerefereerd aan deze normen dit betekend dat het te leveren product moet voldoen aan deze norm. In de specificatie zelf legt u dan het kwaliteitsniveau vast. Tijdens de uitvoeringsfase is dan eenvoudig te controleren aan de hand van de door de fabrikant meegeleverde prestatieverklaring en/of conformiteitsverklaring of het verlangde kwaliteitsniveau wordt gehaald.

Een voorbeeld, de specificatie ORGANISCH GEBONDEN PLEISTERMORTEL (EN 15824). Als een fabrikant een organisch gebonden pleistermortel op de markt brengt moet deze in overeenstemming zijn met de EN 15824 - Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen. Door deze specificatie op te nemen legt u dit ook contractueel vast dit lijkt overdreven omdat het al een wettelijke verplichting is voor de fabrikant om te leveren onder deze norm maar om uw bestek te verrijken met kwaliteitskenmerken sluit u uit dat er producten worden toegepast zonder deze kwaliteitscriteria.

U vraagt zich waarschijnlijk ook af waarom niet NEN-EN 15824 maar EN 15824? Dit is bewust gedaan om de aannemer ook de mogelijkheid te geven om in het buitenland in te kopen in Duitsland of België heeft NEN geen status. Daarnaast vermeld NBS nooit de datum van uitgave van een norm dit heeft de volgende reden:

Europese normen kennen bij een vernieuwde uitgave een co-existentie periode dit betekend dat de normen met beide uitgave data geldig zijn en dat ze naast elkaar co-existeren. Fabrikanten mogen dus verklaringen opstellen op basis van beide normen totdat de co-existentie periode is afgelopen. Op de lijst van de Europese commissie wordt dit zo aangeduid:


Als in het bestek de uitgave 2009 wordt opgenomen (ORGANISCH GEBONDEN PLEISTERMORTEL (EN 15824:2009)) en het werk wordt aanbesteed na 09-03-2019 dan is het voor de fabrikant wettelijk niet meer toegestaan om hun producten te leveren in overeenstemming met de uitgave van 2009 terwijl dit in het bestek wel wordt geëist. Door geen datum op te nemen waarborgt NBS dat het niet mogelijk is deze discrepantie op te nemen in uw bestek.

Laat u verrassen door de veelzijdigheid van de NBS systematiek ga er vandaag mee aan de slag.