NBS gaat samenwerken met het ArchitectenPunt. Met deze samenwerking komt een synergie tot stand waarin we u als fabrikant de mogelijkheid bieden om al vroeg in de ontwerpfase onder de aandacht te komen bij de voorschrijvende partijen. De Fabrikant Specifieke Bouwstofomschrijvingen in onze NBS database worden vanaf 1 januari 2019 ook getoond in de Fabrikanten Index van het ArchitectenPunt.

NBS

NBS biedt de voorschrijvende markt sinds deze zomer een traditionele besteksystematiek met actuele data. Actuele bestekdata ingedeeld naar werksoorten was al enige jaren niet meer voorhanden voor bestek schrijvend Nederland. De NBS systematiek is door de voorschrijvende partijen daarom ook enthousiast ontvangen. Daarnaast biedt NBS een platform voor het onderbrengen van fabrikanten informatie (denk aan productspecificaties, catalogi, productdatabladen en 3D-tekeningen). Met de aanwezigheid op het ArchitectenPunt platform biedt NBS de fabrikant voortaan legio mogelijkheden om producten en productspecificaties onder de aandacht te brengen bij de voorschrijvende partijen.

ArchitectenPunt

Het ArchitectenPunt van XYTO media is een toonaangevend platform binnen de bouwsector, via een combinatie van gedrukte bladen en een online platform informeert XYTO media (interieur)architecten, interieurbouwers, meubelmakers, ontwerpers, projectontwikkelaars, bestekschrijvers, woningcorporaties en grote en kleine bouwondernemingen in Nederland en Belgi├ź.

Update

Op 14 september jl. is een nieuwe update verschenen van het NBS databestand. De eerste fabrikantenspecificaties zijn toegevoegd en er zijn een paar wijzigingen in de hoofdstukken opgenomen.

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?

Bel of mail voor meer informatie naar 06-16946451 (Henk Gidding) of hgidding@nbs.nl.