NBS heeft 14 september 2018 een update van haar bestek database gepubliceerd. Onze catalogus is geactualiseerd, aangevuld met fabrikantspecificaties en de hoofdstukindeling is op onderdelen aangepast. Met deze bijgewerkte uitgave is het mogelijk om uw bestek te ‘updaten’ via uw bestek verwerkende software. Wegens recente ontwikkelingen krijgen wij opnieuw veel vragen over het verschil tussen een “database update” en een “OSF update” (open specificaties formaat). Met deze publicatie willen wij u uitleggen wat de verschillen zijn en waarom de NBS systematiek u voordeel biedt t.o.v. OSF.

De NBS Catalogus

Als hulpmiddel voor het vervaardigen van bestekken levert NBS een bestek database met een grote hoeveelheid vooraf gedefinieerde specificaties. Daarnaast bevat het bestand vooraf gedefinieerde combinaties van specificaties in de vorm van kortteksten en artikelen, die op hun beurt weer zijn gegroepeerd in hoofdstukken en paragrafen. Dit bestand wordt door NBS actueel gehouden en wordt kosteloos aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Het bestand kan worden benaderd met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde bestek verwerkende software.

Het Open Specificaties Formaat (OSF)

Het Open Specificaties Formaat is ontwikkeld om zowel specificaties (bijvoorbeeld fabrikant productspecificaties) als projectbestekken uit te wisselen onafhankelijk van de gebruikte classificatie.

Hoe werkt de update van een bestek met de NBS catalogus?

Alle onderdelen in de NBS catalogus zijn voorzien van een versienummer of het nu gaat om specificaties, kortteksten en artikelen of hoofdstukken en paragrafen. Op onderstaande afbeelding ziet u een weergave van de specificatiegroep houtachtige plaatmaterialen met daaronder opgenomen 9 specificaties allen voorzien van het versienummer 101.

(zie afbeelding: overzicht groep houtachtige plaatmaterialen)

Mocht er nu door actuele ontwikkelingen een wijziging komen op de inhoud van één van deze specificaties dan wordt binnen de NBS database de versie van deze specificatie verhoogd naar de versie 102 en de versie 101 van deze specificatie wordt gemarkeerd met een – (min)teken. Dit betekent dat de versie 101 is komen te vervallen en is vervangen door de versie 102.

Bij publicatie van de nieuwe NBS catalogus (september 2018) is deze wijziging verwerkt. Uw bestek verwerkende software herkend nu automatisch dat deze specificatie is gewijzigd en zal hiervan melding maken indien u deze specificatie heeft opgenomen in uw moeder- of projectbestek. U kunt er dan voor kiezen deze specificatie te vervangen door de meeste recente versie van deze specificatie inclusief de door u toegevoegde inhoud. Dit gaat volledig geautomatiseerd.

Hoe werkt de ‘update’ van een bestek met een aanvullend OSF bestand?

Het OSF is ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens en kan niet een bestek of bestek database “updaten”. In recente verschenen publicaties wordt daarom onterecht over een “update” gesproken als het gaat om een aanvullend OSF bestand. Het OSF biedt de mogelijkheid om een bestand samen te stellen in OSF formaat zoals bijvoorbeeld de Stichting KOMO doet voor haar BRL specificaties (http://komo.openspecificaties.nl/Viewer/main.aspx ). Dit is een XML tekstbestand (kunt u ook eens openen in ‘kladblok’) die u kunt koppelen binnen uw bestek verwerkende software. Deze tekstbestanden zijn echter geen “update” van de bestaande bestek database zoals bijvoorbeeld uitgegeven wordt door NBS maar slechts een losse toevoeging op een bestaande verouderde bestek database. Zonder een bestek database zoals bijvoorbeeld de NBS catalogus, is het niet eens mogelijk om te werken met een aanvullend OSF bestand omdat deze geen kortteksten, artikelen, hoofdstukken of paragrafen bevatten maar slechts specificaties. Bovendien is het updaten van artikeltitels, hoofdstukken, paragrafen en kortteksten niet mogelijk met het OSF formaat.

U blijft in die situatie dus werken met een verouderde structuur en database die niet meer inspeelt op de laatste marktontwikkelingen en waarbij u via het OSF handmatig verouderde specificaties dient aan te passen.

Wat betekent dit voor u als bestekschrijver?

De bestaande en eventueel verouderde specificaties opgenomen in een bestek database blijven onveranderd gehandhaafd. Uw besteksoftware zal namelijk het toegevoegde OSF specificatiebestand niet herkennen als update op een bestek database specificatie. Bijkomend nadeel is ook dat niet alle bestek verwerkende software van de verschillende systeemhuizen het OSF formaat ondersteunt. De bestekschrijver moet zelf handmatig gaan uitzoeken waar de wijzigingen zitten in het moeder- of projectbestek. Deze teksten moeten handmatig stuk voor stuk vervangen worden. Eerst dient de bestaande database specificatie verwijderd te worden uit het bestek en daarna vervangen te worden door de OSF specificatie. Met een update van 1000 verouderde specificaties kunt u zelf uitrekenen wat voor een inspanning dit vergt en hoeveel resources u hier voor beschikbaar moet stellen.

Hoe ziet de OSF toevoeging eruit in uw software?

Zoals u op onderstaande afbeelding kunt zien wordt een OSF specificatie toegevoegd en niet verwerkt in de NBS bestek database. Daarnaast wordt deze neutrale specificatie (niet fabrikant gebonden) in de bestek verwerkende software foutief aangeduid als FPS (fabrikant gebonden productspecificatie).

Samengevat

Met een geactualiseerde bestek database zoals NBS, worden uw moeder- en projectbestekken automatisch ge-update. Dit in tegenstelling tot een aanvullend OSF bestand op een verouderde bestek database. Die ondersteunt u slechts bij het handmatig aanpassen van (vele) specificaties in uw moeder- en projectbestekken.

De bestek database van NBS wordt periodiek ge-update. Dit bespaart u als bestekschrijver dus veel werk. Stap daarom vandaag nog over op de NBS systematiek. De NBS systematiek is gratis te gebruiken en te downloaden via www.nbs.nl